Thần Ấn Vương Tọa

Description:
Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Thần Ấn Vương Tọa chap 1

2.Thần Ấn Vương Tọa chap 2

3.Thần Ấn Vương Tọa chap 3

4.Thần Ấn Vương Tọa chap 4

5.Thần Ấn Vương Tọa chap 5

6.Thần Ấn Vương Tọa chap 6

7.Thần Ấn Vương Tọa chap 7

8.Thần Ấn Vương Tọa chap 8

9.Thần Ấn Vương Tọa chap 9

10.Thần Ấn Vương Tọa chap 12

11.Thần Ấn Vương Tọa chap 14

12.Thần Ấn Vương Tọa chap 15

13.Thần Ấn Vương Tọa chap 16

14.Thần Ấn Vương Tọa chap 17

15.Thần Ấn Vương Tọa chap 18

16.Thần Ấn Vương Tọa chap 19

17.Thần Ấn Vương Tọa chap 20

18.Thần Ấn Vương Tọa chap 21

19.Thần Ấn Vương Tọa chap 22

20.Thần Ấn Vương Tọa chap 23

21.Thần Ấn Vương Tọa chap 24

22.Thần Ấn Vương Tọa chap 25

23.Thần Ấn Vương Tọa chap 26

24.Thần Ấn Vương Tọa chap 27

25.Thần Ấn Vương Tọa chap 28

26.Thần Ấn Vương Tọa chap 29

27.Thần Ấn Vương Tọa chap 30

28.Thần Ấn Vương Tọa chap 31

29.Thần Ấn Vương Tọa chap 32

30.Thần Ấn Vương Tọa chap 33

31.Thần Ấn Vương Tọa chap 34

32.Thần Ấn Vương Tọa chap 35

33.Thần Ấn Vương Tọa chap 36

34.Thần Ấn Vương Tọa chap 38

35.Thần Ấn Vương Tọa chap 39

36.Thần Ấn Vương Tọa chap 40

37.Thần Ấn Vương Tọa chap 41

38.Thần Ấn Vương Tọa chap 42

39.Thần Ấn Vương Tọa chap 43

40.Thần Ấn Vương Tọa chap 44

41.Thần Ấn Vương Tọa chap 45

42.Thần Ấn Vương Tọa chap 46

43.Thần Ấn Vương Tọa chap 47

44.Thần Ấn Vương Tọa chap 48

45.Thần Ấn Vương Tọa chap 49

46.Thần Ấn Vương Tọa chap 50

47.Thần Ấn Vương Tọa chap 51

48.Thần Ấn Vương Tọa chap 52

49.Thần Ấn Vương Tọa chap 53

50.Thần Ấn Vương Tọa chap 54

51.Thần Ấn Vương Tọa chap 55

52.Thần Ấn Vương Tọa chap 56

53.Thần Ấn Vương Tọa chap 57

54.Thần Ấn Vương Tọa chap 58

55.Thần Ấn Vương Tọa chap 59

56.Thần Ấn Vương Tọa chap 60

57.Thần Ấn Vương Tọa chap 61

58.Thần Ấn Vương Tọa chap 62

59.Thần Ấn Vương Tọa chap 63

60.Thần Ấn Vương Tọa chap 64

61.Thần Ấn Vương Tọa chap 65

62.Thần Ấn Vương Tọa chap 66

63.Thần Ấn Vương Tọa chap 67

64.Thần Ấn Vương Tọa chap 68

65.Thần Ấn Vương Tọa chap 69

66.Thần Ấn Vương Tọa chap 70

67.Thần Ấn Vương Tọa chap 71

68.Thần Ấn Vương Tọa chap 72

69.Thần Ấn Vương Tọa chap 73

70.Thần Ấn Vương Tọa chap 74

71.Thần Ấn Vương Tọa chap 75

72.Thần Ấn Vương Tọa chap 76

73.Thần Ấn Vương Tọa chap 77

74.Thần Ấn Vương Tọa chap 78

75.Thần Ấn Vương Tọa chap 79

76.Thần Ấn Vương Tọa chap 80

77.Thần Ấn Vương Tọa chap 81

78.Thần Ấn Vương Tọa chap 82

79.Thần Ấn Vương Tọa chap 83

80.Thần Ấn Vương Tọa chap 84

81.Thần Ấn Vương Tọa chap 85

82.Thần Ấn Vương Tọa chap 86

83.Thần Ấn Vương Tọa chap 87

84.Thần Ấn Vương Tọa chap 88

85.Thần Ấn Vương Tọa chap 89

86.Thần Ấn Vương Tọa chap 90

87.Thần Ấn Vương Tọa chap 91

88.Thần Ấn Vương Tọa chap 92

89.Thần Ấn Vương Tọa chap 93

90.Thần Ấn Vương Tọa chap 94

91.Thần Ấn Vương Tọa chap 95

92.Thần Ấn Vương Tọa chap 96

93.Thần Ấn Vương Tọa chap 97

94.Thần Ấn Vương Tọa chap 98

95.Thần Ấn Vương Tọa chap 99

96.Thần Ấn Vương Tọa chap 100

97.Thần Ấn Vương Tọa chap 101

98.Thần Ấn Vương Tọa chap 102

99.Thần Ấn Vương Tọa chap 103

100.Thần Ấn Vương Tọa chap 104

101.Thần Ấn Vương Tọa chap 105

102.Thần Ấn Vương Tọa chap 106

103.Thần Ấn Vương Tọa chap 107

104.Thần Ấn Vương Tọa chap 108

105.Thần Ấn Vương Tọa chap 109

106.Thần Ấn Vương Tọa chap 110

107.Thần Ấn Vương Tọa chap 111

108.Thần Ấn Vương Tọa chap 111

109.Thần Ấn Vương Tọa chap 112

110.Thần Ấn Vương Tọa chap 112

111.Thần Ấn Vương Tọa chap 113

112.Thần Ấn Vương Tọa chap 113

113.Thần Ấn Vương Tọa chap 114

114.Thần Ấn Vương Tọa chap 114

115.Thần Ấn Vương Tọa chap 115

116.Thần Ấn Vương Tọa chap 116

117.Thần Ấn Vương Tọa chap 117

118.Thần Ấn Vương Tọa chap 118

119.Thần Ấn Vương Tọa chap 119

120.Thần Ấn Vương Tọa chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge