The gamer

Description:
Han Jee-Han, nhân vật chính của The Gamer, vốn dĩ chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường như bao bạn bè bình. Rồi một ngày, cậu bỗng phát hiện rằng mình có một năng lực kỳ lạ – một năng lực khiến cậu như trở thành một nhân vật trong game, và thế giới cũng theo đó mà trở thành một thế giới game. Cậu có thể nhìn thấy level, các chỉ số, tên gọi trên đầu mỗi người, hay là kể cả từng vật dụng thông thường. Còn với riêng cậu, cậu thuộc lớp The Gamer, với năng lực vô cùng đặc biệt: học thêm kỹ năng mới, có bình máu, có bình mana, lên được cấp và cộng chỉ số theo ý thích của mình. Với Jee-Han, đi chợ giúp mẹ cũng trở thành một nhiệm vụ và học hành chăm chỉ cũng tăng được chỉ số Int. Rồi đến một ngày, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn khi cậu bị kéo vào trận chiến giữa 2 người lạ mặt có cấp rất cao. Jee-han hiểu rằng nếu muốn tồn tại, cậu sẽ phải chăm chỉ luyện tập các kỹ năng, lên cấp, và suy tính đường đi nước bước cẩn thận và kỹ càng khi bây giờ cuộc sống của cậu cũng chính là cuộc sống của một nhân vật game. The Gamer với nội dung mới lạ cùng một thế giới vừa quen vừa lạ chắc chắn sẽ vô cùng cuốn hút các bạn độc giả dõi theo từng bước chân của Jee-Han, từ lúc cậu chỉ là tân thủ cho tới khi tới được cấp cao, đánh boss, săn trùm... The Gamer link gốc tiếng Hàn từ Naver: http://comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=552960
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.The gamer chap 1

2.The gamer chap 2

3.The gamer chap 3

4.The gamer chap 4

5.The gamer chap 5

6.The gamer chap 6

7.The gamer chap 7

8.The gamer chap 8

9.The gamer chap 9

10.The gamer chap 10

11.The gamer chap 11

12.The gamer chap 12

13.The gamer chap 13

14.The gamer chap 14

15.The gamer chap 15

16.The gamer chap 16

17.The gamer chap 17

18.The gamer chap 18

19.The gamer chap 19

20.The gamer chap 20

21.The gamer chap 21

22.The gamer chap 22

23.The gamer chap 23

24.The gamer chap 24

25.The gamer chap 25

26.The gamer chap 26

27.The gamer chap 27

28.The gamer chap 28

29.The gamer chap 29

30.The gamer chap 30

31.The gamer chap 31

32.The gamer chap 32

33.The gamer chap 33

34.The gamer chap 34

35.The gamer chap 35

36.The gamer chap 36

37.The gamer chap 37

38.The gamer chap 38

39.The gamer chap 39

40.The gamer chap 40

41.The gamer chap 41

42.The gamer chap 42

43.The gamer chap 43

44.The gamer chap 44

45.The gamer chap 46

46.The gamer chap 47

47.The gamer chap 48

48.The gamer chap 49

49.The gamer chap 50

50.The gamer chap 51

51.The gamer chap 52

52.The gamer chap 53

53.The gamer chap 54

54.The gamer chap 55

55.The gamer chap 56

56.The gamer chap 57

57.The gamer chap 58

58.The gamer chap 59

59.The gamer chap 60

60.The gamer chap 61

61.The gamer chap 62

62.The gamer chap 63

63.The gamer chap 64

64.The gamer chap 65

65.The gamer chap 66

66.The gamer chap 67

67.The gamer chap 68

68.The gamer chap 69

69.The gamer chap 70

70.The gamer chap 71

71.The gamer chap 72

72.The gamer chap 73

73.The gamer chap 74

74.The gamer chap 75

75.The gamer chap 76

76.The gamer chap 77

77.The gamer chap 78

78.The gamer chap 79

79.The gamer chap 80

80.The gamer chap 81

81.The gamer chap 82

82.The gamer chap 83

83.The gamer chap 84

84.The gamer chap 85

85.The gamer chap 86

86.The gamer chap 86.5

87.The gamer chap 87

88.The gamer chap 88

89.The gamer chap 89

90.The gamer chap 90

91.The gamer chap 91

92.The gamer chap 92

93.The gamer chap 93

94.The gamer chap 94

95.The gamer chap 95

96.The gamer chap 96

97.The gamer chap 97

98.The gamer chap 98

99.The gamer chap 99

100.The gamer chap 100

101.The gamer chap 101

102.The gamer chap 102

103.The gamer chap 103

104.The gamer chap 104

105.The gamer chap 105

106.The gamer chap 106

107.The gamer chap 107

108.The gamer chap 108

109.The gamer chap 109

110.The gamer chap 110

111.The gamer chap 111

112.The gamer chap 112

113.The gamer chap 113

114.The gamer chap 114

115.The gamer chap 115

116.The gamer chap 116

117.The gamer chap 117

118.The gamer chap 118

119.The gamer chap 119

120.The gamer chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge