Thiên Giáng Hiền Thục Nam

Description:
Tô Gia Áo là thiếu nữ trung học phổ thông có dáng ngoài bình thường bị cuốn vào một chuyện phiền toán lớn trước giờ chưa từng có. Từ trên trời rớt xuống một vị hôn phu chưa cưới, đào hoa không thể ngăn cản, cùng với chuyện đó vị hôn phu này còn duyên dáng hiền thục ôn nhu hiền lương. Trên được phòng khách, dưới được nhà bếp, trong được bà mẹ và hàng xóm khen ngợi không thôi. Nhưng mà….giỡn chơi rồi! Ai mà thèm cưới một người không có chút khí chất đàn ông này làm chồng! Chỉ sợ đến gia đông nữ tộc có tập tục nữ tôn nam ti cũng không được, ta nhất định sẽ phá bỏ xiềng xích tập tục cũ này, hát lên một bài ca tự do!……….
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 1

2.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 2

3.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 3

4.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 4

5.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 5

6.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 6

7.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 7

8.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 8

9.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 9

10.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 10

11.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 11

12.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 12

13.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 13

14.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 14

15.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 15

16.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 16

17.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 17

18.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 18

19.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 19

20.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 20

21.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 21

22.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 22

23.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 23

24.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 24

25.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 25

26.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 26

27.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 27

28.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 28

29.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 29

30.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 30

31.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 31

32.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 32

33.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 33

34.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 34

35.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 35

36.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 36

37.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 37

38.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 38

39.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 39

40.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 40

41.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 41

42.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 42

43.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 44

44.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 46

45.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 47

46.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 49

47.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 51

48.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 53

49.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 54

50.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 55

51.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 56

52.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 57

53.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 58

54.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 59

55.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 61

56.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 62

57.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 63

58.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 64

59.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 65

60.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 66

61.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 67

62.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 69

63.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 70

64.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 71

65.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 72

66.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 73

67.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 76

68.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 77

69.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 78

70.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 80

71.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 81

72.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 82

73.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 83

74.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 84

75.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 85

76.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 86

77.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 87

78.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 88

79.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 89

80.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 90

81.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 91

82.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 92

83.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 93

84.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 94

85.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 95

86.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 96

87.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 97

88.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 98

89.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 99

90.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 100

91.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 101

92.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 102

93.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 103

94.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 104

95.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 105

96.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 106

97.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 108

98.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 109

99.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 110

100.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 111

101.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 112

102.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 113

103.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 114

104.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 115

105.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 116.1

106.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 116.2

107.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 117.1

108.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 117.2

109.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 118

110.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 119

111.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 120

112.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 120

113.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 121.1

114.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 121.1

115.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 121.2

116.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 121.5

117.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 121.5

118.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 122

119.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 122

120.Thiên Giáng Hiền Thục Nam chap 122.2

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge