Thiếu niên Trần Hạo Nam

Description:
Teddy Boy ngoại truyện. Truyện về Trần Hạo Nam, giang hồ nhất đại kỳ nhân. Truyện thuật lại Trần Hạo Nam từ một người chán ghét giang hồ máu tanh, vì tình nghĩa, vì anh em phải đặt chân lên con đường không có lối thoát, từ một bảo kê bình thường bước lên vị trí Long Đầu đệ nhất đại bang. Quá trình này không chỉ có máu và nước mắt, mà còn có cả vận may, trí tuệ hơn người, can trường hiệp nghĩa, nhiệt huyết sục sôi... Thông qua Trần Hạo Nam, chúng ta cũng tìm hiểu thêm về các nhân vật khác như Đại Ca B, Đại Phi Ca, Gà Rừng, A Khôn, Tưởng Thiên Sinh, Thập Tam Muội...Tiến độ ra truyện phụ thuộc vào lượng người xem. Xem càng nhiều, ra càng nhanh nhé!
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 1

2.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 2

3.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 3

4.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 4

5.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 5

6.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 6

7.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 7

8.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 8

9.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 9

10.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 10

11.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 11

12.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 12

13.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 13

14.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 14

15.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 15

16.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 16

17.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 17

18.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 18

19.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 19

20.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 20

21.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 21

22.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 23

23.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 24

24.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 25

25.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 26

26.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 27

27.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 28

28.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 29

29.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 30

30.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 31

31.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 32

32.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 33

33.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 34

34.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 35

35.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 36

36.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 37

37.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 38

38.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 39

39.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 40

40.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 41

41.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 42

42.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 43

43.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 44

44.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 45

45.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 46

46.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 47

47.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 48

48.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 49

49.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 50

50.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 51

51.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 52

52.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 53

53.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 54

54.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 55

55.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 56

56.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 57

57.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 58

58.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 59

59.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 61

60.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 63

61.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 64

62.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 65

63.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 66

64.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 67

65.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 68

66.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 69

67.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 70

68.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 71

69.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 72

70.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 73

71.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 74

72.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 75

73.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 76

74.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 77

75.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 78

76.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 79

77.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 80

78.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 81

79.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 82

80.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 83

81.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 84

82.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 85

83.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 86

84.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 87

85.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 88

86.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 89

87.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 90

88.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 91

89.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 92

90.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 92

91.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 93

92.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 93

93.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 94

94.Thiếu niên Trần Hạo Nam chap 94

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge