Toàn Chức Cao Thủ

Description:
Phong cách độc đáo của Hồ Điệp Lam là không ai bắt chước được. Toàn Chức cao thủ mới bắt đầu khiến nhiều người chưa quen với thể loại này không thích. Nhưng với lượng fan đông đảo nó vẫn giữ top 1 nhiều tuần liền và sau đó được nhiều người chấp nhận, lượng view của nó khiến ban đầu mình cũng than thở "Thể loại Võng du vầy cũng có thể nhiều người đọc đến thế”. NV9 Diệp Thu là 1 trong các đại thần trong giới chức nghiệp game thủ trong game Vinh Quang và đợc mệnh danh là Bách Khoa toàn thư của Vinh Quang (Game này càng đọc càng phức tạp, nghề có hơn chục, mỗi nghề chia là hai ba nhánh, mỗi nhánh tuỳ theo cách cộng điểm lại chia thành vài loại, nói chung Class trong game cũng mấy trăm) . Bị trục xuất và buộc giải ngũ trong 2 năm để nhường account của mình cho một nhân vật trẻ mới nổi . Sau đó Diệp Thu đến làm người quản lý cho một tiệm Internet (Kế bên câu lạc bộ đã đuổi Diệp Thu, trong truyện Hồ Điệp Lam gần như không có địch nghĩa về kẻ thù hay ân oán, tất cả đều vì mục tiêu mà cố gắng, rất nhẹ nhàng và thực tế). Đúng lúc mày một sever mới của Vinh Quang xuất hiện, Diệp Thu Vừa làm quản lý internet vừa tạo một id mới "Quân sở Tiếu” để tham gia . Đặc biệt lần này Diệp Thu chọn class là Tán nhân (không chức nghiệp chỉ sử dụng các kỹ nâng lv 20, vì ở từ lv 1 >> 20 có thể sử dụng tất cả các kỹ năng lv 20 của mọi nghề, sau đó khi chuyển cấp sẽ huỷ các kỹ năng này và được các kỹ năng lv cao hơn tương ứng với các class, ở đây Tán nhân là người ở lv 20 không chuyển cấp mà luyện tiếp). Toàn Chức cao thủ mang lại cho người đọc một Võng Du vô cùng thực tế, kỹ thuật hàm lượng cao, đấu trí và hài hước là không thể thiếu. Nếu bạn muốn một bộ NV9 oai phong bát phương, vương bá khí phóng ra toàn bộ MM đều ngã rạp, Boss và đệ chạy theo hô to Lão Đại, ra ngoài thực tế đốt tiền như mưa, quyển lực hơn Thủ tướng, khoái ý ân cừu thì
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Toàn Chức Cao Thủ chap 1

2.Toàn Chức Cao Thủ chap 2

3.Toàn Chức Cao Thủ chap 3

4.Toàn Chức Cao Thủ chap 4

5.Toàn Chức Cao Thủ chap 5

6.Toàn Chức Cao Thủ chap 6

7.Toàn Chức Cao Thủ chap 7

8.Toàn Chức Cao Thủ chap 8

9.Toàn Chức Cao Thủ chap 9

10.Toàn Chức Cao Thủ chap 10

11.Toàn Chức Cao Thủ chap 11

12.Toàn Chức Cao Thủ chap 12

13.Toàn Chức Cao Thủ chap 13

14.Toàn Chức Cao Thủ chap 14

15.Toàn Chức Cao Thủ chap 15

16.Toàn Chức Cao Thủ chap 16

17.Toàn Chức Cao Thủ chap 17

18.Toàn Chức Cao Thủ chap 18

19.Toàn Chức Cao Thủ chap 19

20.Toàn Chức Cao Thủ chap 20

21.Toàn Chức Cao Thủ chap 21

22.Toàn Chức Cao Thủ chap 22

23.Toàn Chức Cao Thủ chap 23

24.Toàn Chức Cao Thủ chap 24

25.Toàn Chức Cao Thủ chap 25

26.Toàn Chức Cao Thủ chap 26

27.Toàn Chức Cao Thủ chap 27

28.Toàn Chức Cao Thủ chap 28

29.Toàn Chức Cao Thủ chap 29

30.Toàn Chức Cao Thủ chap 30

31.Toàn Chức Cao Thủ chap 31

32.Toàn Chức Cao Thủ chap 32

33.Toàn Chức Cao Thủ chap 33

34.Toàn Chức Cao Thủ chap 34

35.Toàn Chức Cao Thủ chap 35

36.Toàn Chức Cao Thủ chap 36

37.Toàn Chức Cao Thủ chap 37

38.Toàn Chức Cao Thủ chap 38

39.Toàn Chức Cao Thủ chap 39

40.Toàn Chức Cao Thủ chap 40

41.Toàn Chức Cao Thủ chap 41

42.Toàn Chức Cao Thủ chap 42

43.Toàn Chức Cao Thủ chap 43

44.Toàn Chức Cao Thủ chap 44

45.Toàn Chức Cao Thủ chap 45

46.Toàn Chức Cao Thủ chap 46

47.Toàn Chức Cao Thủ chap 47

48.Toàn Chức Cao Thủ chap 48

49.Toàn Chức Cao Thủ chap 49

50.Toàn Chức Cao Thủ chap 50

51.Toàn Chức Cao Thủ chap 51

52.Toàn Chức Cao Thủ chap 52

53.Toàn Chức Cao Thủ chap 53

54.Toàn Chức Cao Thủ chap 54

55.Toàn Chức Cao Thủ chap 55

56.Toàn Chức Cao Thủ chap 56

57.Toàn Chức Cao Thủ chap 57

58.Toàn Chức Cao Thủ chap 58

59.Toàn Chức Cao Thủ chap 59

60.Toàn Chức Cao Thủ chap 60

61.Toàn Chức Cao Thủ chap 61

62.Toàn Chức Cao Thủ chap 62

63.Toàn Chức Cao Thủ chap 63

64.Toàn Chức Cao Thủ chap 64

65.Toàn Chức Cao Thủ chap 65

66.Toàn Chức Cao Thủ chap 66

67.Toàn Chức Cao Thủ chap 67

68.Toàn Chức Cao Thủ chap 68

69.Toàn Chức Cao Thủ chap 69

70.Toàn Chức Cao Thủ chap 70

71.Toàn Chức Cao Thủ chap 71

72.Toàn Chức Cao Thủ chap 72

73.Toàn Chức Cao Thủ chap 73

74.Toàn Chức Cao Thủ chap 74

75.Toàn Chức Cao Thủ chap 75

76.Toàn Chức Cao Thủ chap 76

77.Toàn Chức Cao Thủ chap 77

78.Toàn Chức Cao Thủ chap 78

79.Toàn Chức Cao Thủ chap 79

80.Toàn Chức Cao Thủ chap 80

81.Toàn Chức Cao Thủ chap 81

82.Toàn Chức Cao Thủ chap 82

83.Toàn Chức Cao Thủ chap 83

84.Toàn Chức Cao Thủ chap 84

85.Toàn Chức Cao Thủ chap 85

86.Toàn Chức Cao Thủ chap 86

87.Toàn Chức Cao Thủ chap 87

88.Toàn Chức Cao Thủ chap 88

89.Toàn Chức Cao Thủ chap 89

90.Toàn Chức Cao Thủ chap 90

91.Toàn Chức Cao Thủ chap 91

92.Toàn Chức Cao Thủ chap 92

93.Toàn Chức Cao Thủ chap 93

94.Toàn Chức Cao Thủ chap 94

95.Toàn Chức Cao Thủ chap 95

96.Toàn Chức Cao Thủ chap 96

97.Toàn Chức Cao Thủ chap 97

98.Toàn Chức Cao Thủ chap 98

99.Toàn Chức Cao Thủ chap 99

100.Toàn Chức Cao Thủ chap 100

101.Toàn Chức Cao Thủ chap 101

102.Toàn Chức Cao Thủ chap 102

103.Toàn Chức Cao Thủ chap 103

104.Toàn Chức Cao Thủ chap 104

105.Toàn Chức Cao Thủ chap 105

106.Toàn Chức Cao Thủ chap 106

107.Toàn Chức Cao Thủ chap 107

108.Toàn Chức Cao Thủ chap 108

109.Toàn Chức Cao Thủ chap 109

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge