Tuyệt Thế Đường Môn

Description:
Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? - Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở... - Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Tuyệt Thế Đường Môn chap 1

2.Tuyệt Thế Đường Môn chap 2

3.Tuyệt Thế Đường Môn chap 3

4.Tuyệt Thế Đường Môn chap 4

5.Tuyệt Thế Đường Môn chap 5

6.Tuyệt Thế Đường Môn chap 6

7.Tuyệt Thế Đường Môn chap 7

8.Tuyệt Thế Đường Môn chap 8

9.Tuyệt Thế Đường Môn chap 9

10.Tuyệt Thế Đường Môn chap 10

11.Tuyệt Thế Đường Môn chap 11

12.Tuyệt Thế Đường Môn chap 12

13.Tuyệt Thế Đường Môn chap 13

14.Tuyệt Thế Đường Môn chap 14

15.Tuyệt Thế Đường Môn chap 15

16.Tuyệt Thế Đường Môn chap 16

17.Tuyệt Thế Đường Môn chap 17

18.Tuyệt Thế Đường Môn chap 18

19.Tuyệt Thế Đường Môn chap 19

20.Tuyệt Thế Đường Môn chap 20

21.Tuyệt Thế Đường Môn chap 21

22.Tuyệt Thế Đường Môn chap 22

23.Tuyệt Thế Đường Môn chap 23

24.Tuyệt Thế Đường Môn chap 24

25.Tuyệt Thế Đường Môn chap 25

26.Tuyệt Thế Đường Môn chap 26

27.Tuyệt Thế Đường Môn chap 27

28.Tuyệt Thế Đường Môn chap 28

29.Tuyệt Thế Đường Môn chap 29

30.Tuyệt Thế Đường Môn chap 30

31.Tuyệt Thế Đường Môn chap 31

32.Tuyệt Thế Đường Môn chap 32

33.Tuyệt Thế Đường Môn chap 33

34.Tuyệt Thế Đường Môn chap 35

35.Tuyệt Thế Đường Môn chap 36

36.Tuyệt Thế Đường Môn chap 37

37.Tuyệt Thế Đường Môn chap 38

38.Tuyệt Thế Đường Môn chap 39

39.Tuyệt Thế Đường Môn Chap 40

40.Tuyệt Thế Đường Môn chap 41

41.Tuyệt Thế Đường Môn chap 42

42.Tuyệt Thế Đường Môn chap 43

43.Tuyệt Thế Đường Môn chap 44

44.Tuyệt Thế Đường Môn chap 45

45.Tuyệt Thế Đường Môn chap 46

46.Tuyệt Thế Đường Môn chap 47

47.Tuyệt Thế Đường Môn chap 48

48.Tuyệt Thế Đường Môn chap 49

49.Tuyệt Thế Đường Môn chap 50

50.Tuyệt Thế Đường Môn chap 51

51.Tuyệt Thế Đường Môn chap 52

52.Tuyệt Thế Đường Môn chap 53

53.Tuyệt Thế Đường Môn chap 54

54.Tuyệt Thế Đường Môn chap 55

55.Tuyệt Thế Đường Môn chap 56

56.Tuyệt Thế Đường Môn chap 57

57.Tuyệt Thế Đường Môn chap 58

58.Tuyệt Thế Đường Môn chap 59

59.Tuyệt Thế Đường Môn chap 60

60.Tuyệt Thế Đường Môn chap 61

61.Tuyệt Thế Đường Môn chap 62

62.Tuyệt Thế Đường Môn chap 63

63.Tuyệt Thế Đường Môn chap 64

64.Tuyệt Thế Đường Môn chap 65

65.Tuyệt Thế Đường Môn chap 66

66.Tuyệt Thế Đường Môn chap 67

67.Tuyệt Thế Đường Môn chap 68

68.Tuyệt Thế Đường Môn chap 69

69.Tuyệt Thế Đường Môn chap 70

70.Tuyệt Thế Đường Môn chap 71

71.Tuyệt Thế Đường Môn chap 72

72.Tuyệt Thế Đường Môn chap 73

73.Tuyệt Thế Đường Môn chap 74

74.Tuyệt Thế Đường Môn chap 75

75.Tuyệt Thế Đường Môn chap 76

76.Tuyệt Thế Đường Môn chap 77

77.Tuyệt Thế Đường Môn chap 78

78.Tuyệt Thế Đường Môn chap 80

79.Tuyệt Thế Đường Môn chap 81

80.Tuyệt Thế Đường Môn chap 82

81.Tuyệt Thế Đường Môn chap 83

82.Tuyệt Thế Đường Môn chap 84

83.Tuyệt Thế Đường Môn chap 85

84.Tuyệt Thế Đường Môn chap 86

85.Tuyệt Thế Đường Môn chap 87

86.Tuyệt Thế Đường Môn chap 88

87.Tuyệt Thế Đường Môn chap 89

88.Tuyệt Thế Đường Môn chap 89

89.Tuyệt Thế Đường Môn chap 90

90.Tuyệt Thế Đường Môn chap 91

91.Tuyệt Thế Đường Môn chap 92

92.Tuyệt Thế Đường Môn chap 93

93.Tuyệt Thế Đường Môn chap 94

94.Tuyệt Thế Đường Môn chap 95

95.Tuyệt Thế Đường Môn chap 96

96.Tuyệt Thế Đường Môn chap 97

97.Tuyệt Thế Đường Môn chap 98

98.Tuyệt Thế Đường Môn chap 99

99.Tuyệt Thế Đường Môn chap 100

100.Tuyệt Thế Đường Môn chap 101

101.Tuyệt Thế Đường Môn chap 102

102.Tuyệt Thế Đường Môn chap 103

103.Tuyệt Thế Đường Môn chap 104

104.Tuyệt Thế Đường Môn chap 105

105.Tuyệt Thế Đường Môn chap 106

106.Tuyệt Thế Đường Môn chap 107

107.Tuyệt Thế Đường Môn chap 108

108.Tuyệt Thế Đường Môn chap 109

109.Tuyệt Thế Đường Môn chap 109

110.Tuyệt Thế Đường Môn chap 110

111.Tuyệt Thế Đường Môn chap 110

112.Tuyệt Thế Đường Môn chap 111

113.Tuyệt Thế Đường Môn chap 112

114.Tuyệt Thế Đường Môn chap 113 spoi

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge