Võ thần

Description:
Lời Dẫn Của Nhóm Dịch : "Đây là một trong những truyện hay nhất với mình, hiện truyện ra rất nhiều phần và phần này là dài nhất. Ngặt nỗi việt nam nhà mình lại toàn đen trắng nên mất đi cái hay của nó khá nhiều, chưa kể nhiều câu đối thoại + edit không cẩn thận nên mình quyết định làm lại từ đầu, lấy theo phần lớn các câu dịch của NXB còn 1 số là mình chỉnh sửa và thêm thắt cho đúng nội dung của nó. Hi vọng mọi người vui vẻ "  
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Võ thần Chap 1

2.Võ thần Hoi 002

3.Võ thần Hoi 003

4.Võ thần Hoi 004

5.Võ thần Hoi 005

6.Võ thần Hoi 006

7.Võ thần Hoi 007

8.Võ thần Hoi 008

9.Võ thần Hoi 009

10.Võ thần Hoi 010

11.Võ thần Hoi 011

12.Võ thần Hoi 012

13.Võ thần Hoi 013

14.Võ thần Hoi 014

15.Võ thần Hoi 015

16.Võ thần Hoi 016

17.Võ thần Hoi 017

18.Võ thần Hoi 018

19.Võ thần Hoi 019

20.Võ thần Hoi 020

21.Võ thần Hoi 021

22.Võ thần Hoi 022

23.Võ thần Hoi 023

24.Võ thần Hoi 024

25.Võ thần Hoi 025

26.Võ thần Hoi 026

27.Võ thần Hoi 027

28.Võ thần Hoi 028

29.Võ thần Hoi 029

30.Võ thần Hoi 030

31.Võ thần Hoi 031

32.Võ thần Hoi 032

33.Võ thần Hoi 033

34.Võ thần Hoi 034

35.Võ thần Hoi 035

36.Võ thần Hoi 036

37.Võ thần Hoi 037

38.Võ thần Hoi 038

39.Võ thần Hoi 039

40.Võ thần Hoi 040

41.Võ thần Hoi 041

42.Võ thần Hoi 042

43.Võ thần Hoi 043

44.Võ thần Hoi 044

45.Võ thần Hoi 045

46.Võ thần Hoi 046

47.Võ thần Hoi 047

48.Võ thần Hoi 048

49.Võ thần Hoi 049

50.Võ thần Hoi 050

51.Võ thần Hoi 051

52.Võ thần Hoi 052

53.Võ thần Hoi 053

54.Võ thần Hoi 054

55.Võ thần Hoi 055

56.Võ thần Hoi 056

57.Võ thần Hoi 057

58.Võ thần Hoi 058

59.Võ thần Hoi 059

60.Võ thần Hoi 060

61.Võ thần Hoi 061

62.Võ thần Hoi 062

63.Võ thần Hoi 063

64.Võ thần Hoi 064

65.Võ thần Hoi 065

66.Võ thần Hoi 066

67.Võ thần Hoi 067

68.Võ thần Hoi 068

69.Võ thần Hoi 069

70.Võ thần Hoi 070

71.Võ thần Hoi 071

72.Võ thần Hoi 072

73.Võ thần Hoi 073

74.Võ thần Hoi 074

75.Võ thần Hoi 075

76.Võ thần Hoi 076

77.Võ thần Hoi 077

78.Võ thần Hoi 078

79.Võ thần Hoi 079

80.Võ thần Hoi 080

81.Võ thần Hoi 081

82.Võ thần Hoi 082

83.Võ thần Hoi 083

84.Võ thần Hoi 084

85.Võ thần Hoi 085

86.Võ thần Hoi 086

87.Võ thần Hoi 087

88.Võ thần Hoi 088

89.Võ thần Hoi 089

90.Võ thần Hoi 090

91.Võ thần Hoi 091

92.Võ thần Hoi 092

93.Võ thần Hoi 093

94.Võ thần Hoi 094

95.Võ thần Hoi 095

96.Võ thần Hoi 096

97.Võ thần Hoi 097

98.Võ thần Hoi 098

99.Võ thần Hoi 099

100.Võ thần Hoi 100

101.Võ thần Hoi 101

102.Võ thần Hoi 102

103.Võ thần Hoi 103

104.Võ thần Hoi 104

105.Võ thần Hoi 105

106.Võ thần Hoi 106

107.Võ thần Hoi 107

108.Võ thần Hoi 108

109.Võ thần Hoi 109

110.Võ thần Hoi 110

111.Võ thần Hoi 111

112.Võ thần Hoi 112

113.Võ thần Hoi 113

114.Võ thần Hoi 114

115.Võ thần Hoi 115

116.Võ thần Hoi 116

117.Võ thần Hoi 117

118.Võ thần Hoi 118

119.Võ thần Hoi 119

120.Võ thần Hoi 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge