Witch hunter

Description:
Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy?   Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?          
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Witch hunter chap 01

2.Witch hunter chap 02

3.Witch hunter chap 03

4.Witch hunter chap 04

5.Witch hunter chap 05

6.Witch hunter chap 06

7.Witch hunter chap 07

8.Witch hunter chap 08

9.Witch hunter chap 09

10.Witch hunter chap 10

11.Witch hunter chap 11

12.Witch hunter chap 12

13.Witch hunter chap 13

14.Witch hunter chap 14

15.Witch hunter chap 15

16.Witch hunter chap 16

17.Witch hunter chap 17

18.Witch hunter chap 18

19.Witch hunter chap 19

20.Witch hunter chap 20

21.Witch hunter chap 21

22.Witch hunter chap 22

23.Witch hunter chap 23

24.Witch hunter chap 24

25.Witch hunter chap 25

26.Witch hunter chap 26

27.Witch hunter chap 27

28.Witch hunter chap 28

29.Witch hunter chap 29

30.Witch hunter chap 30

31.Witch hunter chap 31

32.Witch hunter chap 32

33.Witch hunter chap 33

34.Witch hunter chap 34

35.Witch hunter chap 35

36.Witch hunter chap 36

37.Witch hunter chap 37

38.Witch hunter chap 38

39.Witch hunter chap 39

40.Witch hunter chap 40

41.Witch hunter chap 41

42.Witch hunter chap 42

43.Witch hunter chap 43

44.Witch hunter chap 44

45.Witch hunter chap 45

46.Witch hunter chap 46

47.Witch hunter chap 47

48.Witch hunter chap 48

49.Witch hunter chap 49

50.Witch hunter chap 50

51.Witch hunter chap 51

52.Witch hunter chap 52

53.Witch hunter chap 53

54.Witch hunter chap 54

55.Witch hunter chap 55

56.Witch hunter chap 56

57.Witch hunter chap 57

58.Witch hunter chap 58

59.Witch hunter chap 59

60.Witch hunter chap 60

61.Witch hunter chap 61

62.Witch hunter chap 62

63.Witch hunter chap 63

64.Witch hunter chap 64

65.Witch hunter chap 65

66.Witch hunter chap 66

67.Witch hunter chap 67

68.Witch hunter chap 68

69.Witch hunter chap 69

70.Witch hunter chap 70

71.Witch hunter chap 71

72.Witch hunter chap 72

73.Witch hunter chap 73

74.Witch hunter chap 74

75.Witch hunter chap 75

76.Witch hunter chap 76

77.Witch hunter chap 77

78.Witch hunter chap 78

79.Witch hunter chap 79

80.Witch hunter chap 80

81.Witch hunter chap 81

82.Witch hunter chap 82

83.Witch hunter chap 83

84.Witch hunter chap 84

85.Witch hunter chap 85

86.Witch hunter chap 86

87.Witch hunter chap 87

88.Witch hunter chap 88

89.Witch hunter chap 89

90.Witch hunter chap 90

91.Witch hunter chap 91

92.Witch hunter chap 92

93.Witch hunter chap 93

94.Witch hunter chap 94

95.Witch hunter chap 95

96.Witch hunter chap 96

97.Witch hunter chap 97

98.Witch hunter chap 98

99.Witch hunter chap 99

100.Witch hunter chap 100

101.Witch hunter chap 101

102.Witch hunter chap 102

103.Witch hunter chap 103

104.Witch hunter chap 104

105.Witch hunter chap 105

106.Witch hunter chap 106

107.Witch hunter chap 107

108.Witch hunter chap 108

109.Witch hunter chap 109

110.Witch hunter chap 110

111.Witch hunter chap 111

112.Witch hunter chap 112

113.Witch hunter chap 113

114.Witch hunter chap 137

115.Witch hunter chap 138

116.Witch hunter chap 139

117.Witch hunter chap 140

118.Witch hunter chap 141

119.Witch hunter chap 142

120.Witch hunter chap 143

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge