World Trigger

Description:
Tại thành phố Mikado,bỗng dưng một ngày những cánh cổng kì lạ xuất hiện và đi từ đó ra là những kẻ địch đến từ các thế giới khác đe dọa sự tồn vong của thành phố.Thành phố đang gặp nguy hiểm thì những nhân vật bí ẩn sử dụng ''Trigger'' xuất hiện.Họ thành lập tổ chức tên gọi là Border để bảo vệ thành phố.Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào ?
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.World Trigger chap 1

2.World Trigger chap 2

3.World Trigger chap 3

4.World Trigger chap 4

5.World Trigger chap 5

6.World Trigger chap 6

7.World Trigger chap 7

8.World Trigger chap 8

9.World Trigger chap 9

10.World Trigger chap 10

11.World Trigger chap 11

12.World Trigger chap 12

13.World Trigger chap 13

14.World Trigger chap 14

15.World Trigger chap 15

16.World Trigger chap 16

17.World Trigger chap 17

18.World Trigger chap 18

19.World Trigger chap 19

20.World Trigger chap 20

21.World Trigger chap 21

22.World Trigger chap 22

23.World Trigger chap 23

24.World Trigger chap 24

25.World Trigger chap 25

26.World Trigger chap 26

27.World Trigger chap 27

28.World Trigger chap 28

29.World Trigger chap 29

30.World Trigger chap 30

31.World Trigger chap 31

32.World Trigger chap 32

33.World Trigger chap 33

34.World Trigger chap 34

35.World Trigger chap 35

36.World Trigger chap 36

37.World Trigger chap 37

38.World Trigger chap 38

39.World Trigger chap 39

40.World Trigger chap 40

41.World Trigger chap 41

42.World Trigger chap 42

43.World Trigger chap 43

44.World Trigger chap 44

45.World Trigger chap 45

46.World Trigger chap 46

47.World Trigger chap 47

48.World Trigger chap 48

49.World Trigger chap 49

50.World Trigger chap 50

51.World Trigger chap 51

52.World Trigger chap 52

53.World Trigger chap 53

54.World Trigger chap 54

55.World Trigger chap 55

56.World Trigger chap 56

57.World Trigger chap 57

58.World Trigger chap 58

59.World Trigger chap 59

60.World Trigger chap 60

61.World Trigger chap 61

62.World Trigger chap 62

63.World Trigger chap 63

64.World Trigger chap 64

65.World Trigger chap 65

66.World Trigger chap 66

67.World Trigger chap 67

68.World Trigger chap 68

69.World Trigger chap 69

70.World Trigger chap 70

71.World Trigger chap 71

72.World Trigger chap 72

73.World Trigger chap 73

74.World Trigger chap 74

75.World Trigger chap 75

76.World Trigger chap 76

77.World Trigger chap 77

78.World Trigger chap 78

79.World Trigger chap 79

80.World Trigger chap 80

81.World Trigger chap 81

82.World Trigger chap 82

83.World Trigger chap 83

84.World Trigger chap 84

85.World Trigger chap 85

86.World Trigger chap 86

87.World Trigger chap 87

88.World Trigger chap 88

89.World Trigger chap 89

90.World Trigger chap 90

91.World Trigger chap 91

92.World Trigger chap 92

93.World Trigger chap 93

94.World Trigger chap 94

95.World Trigger chap 95

96.World Trigger chap 96

97.World Trigger chap 97

98.World Trigger chap 98

99.World Trigger chap 99

100.World Trigger chap 100

101.World Trigger chap 101

102.World Trigger chap 102

103.World Trigger chap 103

104.World Trigger chap 104

105.World Trigger chap 105

106.World Trigger chap 106

107.World Trigger chap 107

108.World Trigger chap 108

109.World Trigger chap 109

110.World Trigger chap 110

111.World Trigger chap 111

112.World Trigger chap 112

113.World Trigger chap 113

114.World Trigger chap 114

115.World Trigger chap 115

116.World Trigger chap 116

117.World Trigger chap 117

118.World Trigger chap 118

119.World Trigger chap 119

120.World Trigger chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge