Yêu Thần Ký

Description:
Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi......
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Yêu Thần Ký Chương 1: Tái Sinh

2.Yêu Thần Ký Chương 2: Ếch Ngồi Đáy Giếng

3.Yêu Thần Ký Chương 3: Phạt Đứng

4.Yêu Thần Ký Chương 4: Trăm Vạn Yêu Linh Tệ

5.Yêu Thần Ký Chương 5: Ma Dược Sư?

6.Yêu Thần Ký Chương 6: Sát Thủ Giác Dương

7.Yêu Thần Ký Chương 7: Tiêu Ngưng Nhi

8.Yêu Thần Ký Chương 8: Trị Thương

9.Yêu Thần Ký Chương 9: Thái Độ Của Tiêu Ngưng Nhi

10.Yêu Thần Ký Chương 10: Trước Khi Lên Lớp

11.Yêu Thần Ký Chương 11: Bất Ngờ

12.Yêu Thần Ký Chương 12: Xích Diêm Hỏa Bạo Minh Văn

13.Yêu Thần Ký Chương 13: Sao Chép

14.Yêu Thần Ký Chương 14: Bỏ Học?

15.Yêu Thần Ký Chương 15: Tu Luyện

16.Yêu Thần Ký Chương 16: Công Pháp Đẳng Cấp!

17.Yêu Thần Ký Chương 17: Thiên Đạo Thần Quyền

18.Yêu Thần Ký Chương 18: Vô Tình Gặp Gỡ

19.Yêu Thần Ký Chương 19: Thỉnh Giáo

20.Yêu Thần Ký Chương 20: Lâm Phong Sậu Tuyết Minh Văn

21.Yêu Thần Ký Chương 21

22.Yêu Thần Ký Chương 22

23.Yêu Thần Ký Chương 23

24.Yêu Thần Ký Chương 24

25.Yêu Thần Ký Chương 25

26.Yêu Thần Ký Chương 26

27.Yêu Thần Ký Chương 27

28.Yêu Thần Ký Chương 28

29.Yêu Thần Ký Chương 29

30.Yêu Thần Ký Chương 30

31.Yêu Thần Ký Chương 31

32.Yêu Thần Ký Chương 32

33.Yêu Thần Ký Chương 33

34.Yêu Thần Ký Chương 34

35.Yêu Thần Ký Chương 35

36.Yêu Thần Ký Chương 36

37.Yêu Thần Ký Chương 37

38.Yêu Thần Ký Chương 38

39.Yêu Thần Ký chương 39

40.Yêu Thần Ký Chương 40

41.Yêu Thần Ký Chương 41

42.Yêu Thần Ký Chương 42

43.Yêu Thần Ký Chương 43

44.Yêu Thần Ký chương 44

45.Yêu Thần Ký chương 45

46.Yêu Thần Ký chương 46

47.Yêu Thần Ký chương 47

48.Yêu Thần Ký chương 48

49.Yêu Thần Ký chương 49

50.Yêu Thần Ký chương 50

51.Yêu Thần Ký chương 51

52.Yêu Thần Ký chương 52

53.Yêu Thần Ký chương 53

54.Yêu Thần Ký chương 54

55.Yêu Thần Ký chương 55

56.Yêu Thần Ký chương 56

57.Yêu Thần Ký chương 57

58.Yêu Thần Ký chương 58

59.Yêu Thần Ký chương 59

60.Yêu Thần Ký Chương 60

61.Yêu Thần Ký chương 60

62.Yêu Thần Ký chuong 61

63.Yêu Thần Ký chương 62

64.Yêu Thần Ký chương 63

65.Yêu Thần Ký chương 64

66.Yêu Thần Ký chương 65

67.Yêu Thần Ký chương 66

68.Yêu Thần Ký chương 67

69.Yêu Thần Ký chương 67

70.Yêu Thần Ký chương 68

71.Yêu Thần Ký chương 69

72.Yêu Thần Ký chương 70

73.Yêu Thần Ký chương 71

74.Yêu Thần Ký chương 72

75.Yêu Thần Ký chương 73

76.Yêu Thần Ký chương 74

77.Yêu Thần Ký Chương 75

78.Yêu Thần Ký Chương 76

79.Yêu Thần Ký Chương 77

80.Yêu Thần Ký Chương 78

81.Yêu Thần Ký chương 79

82.Yêu Thần Ký chương 80

83.Yêu Thần Ký chương 81

84.Yêu Thần Ký chương 82

85.Yêu Thần Ký chương 82.5

86.Yêu Thần Ký Chương 83

87.Yêu Thần Ký chương 83.5

88.Yêu Thần Ký Chương 84

89.Yêu Thần Ký Chương 84.5

90.Yêu Thần Ký Chương 85

91.Yêu Thần Ký Chương 85.5

92.Yêu Thần Ký Chương 86

93.Yêu Thần Ký Chương 86.5

94.Yêu Thần Ký chương 87

95.Yêu Thần Ký chương 87.5

96.Yêu Thần Ký chương 88

97.Yêu Thần Ký chương 88.5

98.Yêu Thần Ký chương 89

99.Yêu Thần Ký chương 89.5

100.Yêu Thần Ký chương 90

101.Yêu Thần Ký chương 90.5

102.Yêu Thần Ký chap 91

103.Yêu Thần Ký chap 91.5

104.Yêu Thần Ký chap 92

105.Yêu Thần Ký chap 92.5

106.Yêu Thần Ký chap 93

107.Yêu Thần Ký chap 93.5

108.Yêu Thần Ký chap 94

109.Yêu Thần Ký chap 94.5

110.Yêu Thần Ký chap 95

111.Yêu Thần Ký chap 95.5

112.Yêu Thần Ký chap 96

113.Yêu Thần Ký chap 96.5

114.Yêu Thần Ký chap 97

115.Yêu Thần Ký chap 97.5

116.Yêu Thần Ký chap 98

117.Yêu Thần Ký chap 98.5

118.Yêu Thần Ký chap 99

119.Yêu Thần Ký chap 99.5

120.Yêu Thần Ký chap 100

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge