Yotsuba&!

Description:
Yotsuba, một cô bé 5 tuổi, tóc xanh, mắt to và không biết ... bất-cứ-một-cái-gì! Với bản tính hiếu động, tò mò, Yotsuba luôn sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh mình dù phải đối mặt với những thứ thật "kỳ lạ" như "máy lạnh" và ... "xích đu"... Những cuộc phiêu lưu khám phá của Yotsuba luôn luôn thú vị, mới lạ và ... làm đau đầu cha của cô bé và những người bạn hàng xóm !!!
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Yotsuba&! Chap 1

2.Yotsuba&! Chap 2

3.Yotsuba&! Chap 3

4.Yotsuba&! Chap 4

5.Yotsuba&! Chap 5

6.Yotsuba&! Chap 6

7.Yotsuba&! Chap 7

8.Yotsuba&! Chap 8

9.Yotsuba&! Chap 9

10.Yotsuba&! Chap 10

11.Yotsuba&! Chap 11

12.Yotsuba&! Chap 12

13.Yotsuba&! Chap 13

14.Yotsuba&! Chap 14

15.Yotsuba&! Chap 15

16.Yotsuba&! Chap 16

17.Yotsuba&! Chap 17

18.Yotsuba&! Chap 18

19.Yotsuba&! Chap 19

20.Yotsuba&! Chap 20

21.Yotsuba&! Chap 21

22.Yotsuba&! Chap 22

23.Yotsuba&! Chap 23

24.Yotsuba&! Chap 24

25.Yotsuba&! Chap 24.5

26.Yotsuba&! Chap 25

27.Yotsuba&! Chap 27

28.Yotsuba&! Chap 28

29.Yotsuba&! Chap 31

30.Yotsuba&! Chap 32

31.Yotsuba&! Chap 33

32.Yotsuba&! Chap 34

33.Yotsuba&! Chap 35

34.Yotsuba&! Chap 36

35.Yotsuba&! Chap 37

36.Yotsuba&! Chap 38

37.Yotsuba&! Chap 39

38.Yotsuba&! Chap 40

39.Yotsuba&! Chap 41

40.Yotsuba&! Chap 42

41.Yotsuba&! Chap 43

42.Yotsuba&! Chap 44

43.Yotsuba&! Chap 45

44.Yotsuba&! Chap 46

45.Yotsuba&! Chap 47

46.Yotsuba&! Chap 48

47.Yotsuba&! Chap 49

48.Yotsuba&! Chap 50

49.Yotsuba&! Chap 51

50.Yotsuba&! Chap 52

51.Yotsuba&! Chap 53

52.Yotsuba&! Chap 54

53.Yotsuba&! Chap 55

54.Yotsuba&! Chap 56

55.Yotsuba&! Chap 57

56.Yotsuba&! Chap 58

57.Yotsuba&! Chap 59

58.Yotsuba&! Chap 60

59.Yotsuba&! Chap 61

60.Yotsuba&! Chap 62

61.Yotsuba&! Chap 63

62.Yotsuba&! Chap 64

63.Yotsuba&! Chap 65

64.Yotsuba&! Chap 66

65.Yotsuba&! Chap 67

66.Yotsuba&! Chap 68

67.Yotsuba&! Chap 69

68.Yotsuba&! Chap 69.5

69.Yotsuba&! Chap 70

70.Yotsuba&! Chap 71-a

71.Yotsuba&! Chap 71-b

72.Yotsuba&! Chap 72

73.Yotsuba&! Chap 73

74.Yotsuba&! Chap 74

75.Yotsuba&! Chap 75

76.Yotsuba&! Chap 76

77.Yotsuba&! Chap 77

78.Yotsuba&! Chap 78

79.Yotsuba&! Chap 79

80.Yotsuba&! Chap 79.2

81.Yotsuba&! Chap 80

82.Yotsuba&! Chap 81

83.Yotsuba&! Chap 81.2

84.Yotsuba&! Chap 81.3

85.Yotsuba&! Chap 82

86.Yotsuba&! Chap 83

87.Yotsuba&! chap 84

88.Yotsuba&! chap 85

89.Yotsuba&! chap 86

90.Yotsuba&! chap 86

91.Yotsuba&! chap 87

92.Yotsuba&! chap 87

93.Yotsuba&! chap 87.2

94.Yotsuba&! chap 87.2

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge